Bestuursorganen

De muziekvereniging is een v.z.w. die wordt geleid door de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kernactiviteiten en de dagdagelijkse werking van de muziekvereniging.
Deze Raad van Bestuur wordt door de Algemene Vergadering gekozen, telkens voor een periode van 4 jaar.

De Raad van Bestuur (legislatuur 2016 – 2020) is als volgt samengesteld:

Dagelijkse leiding

Voorzitter

Jürgen Blondeel

E-mail

+32 (0)51 686 651

Ondervoorzitter & Materiaalverantwoordelijke

Dieter Dewulf

E-mail

+32 (0)485 296 246

Secretaris

Joachim Braeckevelt

E-mail

+32 (0)473 443 715

Penningmeester

Johan De Meyer

E-mail

+32 (0)496 207 222

Andere verantwoordelijkheden

Jeugd & Majorettenkorps

Delphine Deruyck

E-mail

Drumband & Eigen Organisaties

Benjamin Danneels

E-mail

Archivaris & Eigen Organisaties

Filip Popelier

E-mail

Eigen Organisaties

Ronny Lessens

E-mail

Eigen Organisaties

Chris De Ketelaere

E-mail

Eigen Organisaties

Kathy De Vrieze

E-mail

Artistiek Coördinator

Ann-Sofie Campe

E-mail

Pers en P.R.

Vanuit de Algemene Vergadering

Pieter-Jan Denolf

E-mail

Webmaster & Redactie ledenblad

Vanuit de Algemene Vergadering

Niels De Meyer

E-mail

Uniformverantwoordelijke

Vanuit de Algemene Vergadering

Trui Devolder

E-mail